Loading alternative title

Cari ilin yanvar-avqust aylarında әsas kapitala yönәldilmiş ümumi vәsaitin 53,3 faizi sәnaye, 21,4 faizi isə tikinti sahələrinə sərf edilib.

Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib ki, bu dövrdə sözügedən vəsaitin 12,1 faizi nәqliyyat vә anbar tәsәrrüfatı, 3,5 faizi peşә, elmi vә texniki fәaliyyәt, 2,2 faizi dövlәt idarәetmәsi vә müdafiә, sosial tәminat, 1,9 faizi kәnd tәsәrrüfatı, meşә tәsәrrüfatı vә balıqçılıq, 1,4 faizi tәhsil, 1,3 faizi informasiya vә rabitә, 0,9 faizi ticarәt və nәqliyyat vasitәlәrinin tәmiri, 0,4 faizi turistlәrin yerlәşdirilmәsi vә ictimai iaşә, 0,5 faizi әhaliyә sәhiyyә vә sosial xidmәtlәrin göstәrilmәsi, hәr birindә 0,3 faiz olmaqla maliyyә vә sığorta fәaliyyәti, inzibati vә yardımçı xidmәtlәrin göstәrilmәsi, istirahәt, әylәncә vә incәsәnәt sahәsindә fәaliyyәt, 0,2 faizi isə digәr sahәlәrdә xidmәtlәrin göstәrilmәsinə ayrılıb.

  • Paylaş:

Turkan

REKLAM

Reklam

hajma.org

Yazılmış rəylər 0

Rəy yaz

Weather icon

humidity: 10%Sosİal medİa

FACEBOOK-DA BİZƏ QOŞULUN

@qalanews

ŞAHİDİ OLDUĞUNUZ HADİSƏLƏRİ ÇƏKİB BİZİMLƏ PAYLAŞIN

BİZİ TWITTER-DƏ İZLƏYİN

@qalanews

BİZİ INSTAGRAM-DA İZLƏYİN

@qalanews

BİZİ YOUTUBE-DA İZLƏYİN

@qalanews

Hadİsə

  • alternative title 12:34     31-Oct-2020     1259
  • alternative title 12:02     31-Oct-2020     1403
  • alternative title 11:08     31-Oct-2020     1179
  • alternative title 10:49     31-Oct-2020     379
  • alternative title 10:34     31-Oct-2020     378
image title here

Some title